Vad är mikrobiell påväxt och hur blir man av med det?

Emellanåt växer det organismer som inte är synliga för blotta ögat, vilket kallas för mikrobiell påväxt. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar över hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum eller på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att förvalta, det är endast att slänga det, helst i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man får mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är förmodligen ingen som tycker att det är fräscht att ställa sig i duschen, alternativt ta ett skönt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad måste man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att vara medveten om var de trivs, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som på ett trollslag om man torkar ut utrymmena som är angripna. Det förhindrar däremot att det tillväxer och efterhand kommer det också att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa på positivt laddade ytor, det är en god ide att bearbeta alla material med hjälp av Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska helst börja med att utröna hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte jämt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken samt ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid veta hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på olika vis; missfärgningar i tapeter och bubblor i mattor är typiska tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan. I exempelvis ett badrum där man städar noggrant, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man blir varse om det, då på grund av att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det mest drastiska samt bästa sättet är att ta bort allt som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte enbart komplicerat, utan eventuellt rent omöjligt i en del fall. Då kan man ta till andra metoder, t.e.x. sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man värmer upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att sanera. Man ska dock undvika att vistas i rummet under tiden fogging sker med tanke på att ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt. Länk till mer tips