Vad bör man tänka på inför saneringen av mögel?

Begreppet att sanera mögel för mångas tankar till stora kostnader, inplastade hus och heltäckande overaller i plast. Det måste inte vara så dramatiskt att göra en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett noga arbete, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med Tvärstopp alternativt Fulstopp och undgå få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs följaktligen ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som skapar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. En del mögelsorter kan utsöndra sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan vara trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva samt hosta. Ofta kommer dessa symptom smygande och det är inte jämt man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk dålig lukt – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, bortsett från fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä samt jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som finns i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska enkelt bli av med genom att tvätta kaklet noga med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas bort noggrant. Fullborda jobbet genom att torka av med ättika eller vittvinsvinäger för att hålla möglet borta. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det ändå kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och försvinner av denna behandling.

Det är alltid betydelsefullt att se över lufttillförsel i samband med att man har drabbats av mögelangrepp som inte lätt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Ifall ventilationen är illa stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna metod går ut på att man värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför så att medlet enklare kan tränga in i material och döda svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är noga avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning bör man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara svårt att göra något åt ventilationen. Klicka här för mer detaljer

Vid kraftiga mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så duger inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska ingrepp, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant komplett vis att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.