Vill du skydda tackpannor från att spricka bör du röja mossan

Mossa på taket kan stundtals vara tjusigt men dessvärre innebär det bekymmer. Det gäller att ta bort mossa på tak I och med den kan resultera I att tegelpannorna spricker och faller ned runt huset. För effektiv bekämpning av takmossa så kan man använda sig av järnvitriol, eller järnsulfat som det likaså heter, som man blandar med vatten.

Finns det risk att det färgar taket använder man i stället Bensaltensid (livlig ingrediens i Grönfri men till en bråkdel av priset) utspädd 32 gånger alternativt Fulstopp. Dessa medel är bättre då de eliminerar varenda påväxt, dessutom lavar.

Kom åt mossa på tak med god mossbekämpning

Något man ej kommer ifrån då det rör sig om takmossa är att man måste jobba handgripligen för att få bort den. Man får ta sig upp till taket med högtryckstvätt och raspa men före man försöker tvätta bort varenda mossa så ska man bearbeta med järnsulfat samt vatten. Det finns tak GTI (verksam komponent är Bensaltensid) som är ett eminent medel som på ett effektivt vis tar kål på mossan.

Om man behandlar takpannorna med järnsulfat och vatten (testa först så de ej färgas) så kommer mossan att dö och frige greppet. Därefter så kan man starta med högtryckstvätten därför att skölja av resterna och få pannorna helt fria igen.

Spraya med vatten på taket på rätt sätt

Det man ska tänka på då man vill bekämpa mossa på taket är att man inte vill vattenskada med fel sprayteknik med högtryckstvätten. Det gäller att spraya uppifrån och ned, det här så att man ej får in vatten under takpannorna där det kan leda till skador på taket.

Därtill så kan takpannor vara porösa och man skall tillämpa sig av rätt tryck. Ifall mossan sitter fixerad hårt så kan det således vara klokt att uteslutande arbeta med järnvitriol eller Bensaltensid samt vänta tills man ser att mossan börjar lossa taget.

Skrapa bort mossan från takpannorna säkert och kvickt

Det finns särskilda plastskrapor som är till för att raspa längsmed tegelpannor. De här kan vara praktiska då mossan har släppt och man vill få bort den. Med en raspa så kan man komma åt redigt men det är omigen så att mossan tvingas ha släppt taget för att man ej ska behöva skrapa så hårt.

Järnsulfat, Bensaltensid alternativt Fulstopp mot mossa på tak är en excellent lösning som alla med mossproblem på taket borde nyttja sig av. Det här är ingenting som kostar speciellt mycket och man måste ej vara proffs på trädgårdsarbete och renoveringar för att förstå hur man ska använda sig av mossa gti alternativt en vanlig pulverblandning som man själv blandar med vatten. Allt från järnsulfat, Bensaltensid, Fulstopp till påläggare, finns att anskaffa i välsorterade webshoppar som allt-fraktfritt.se.

Säkerheten är väldigt betydande så använd rätt verktyg

Något som man aldrig ska tumma på då man väljer att själv förvalta vården av taket är säkerheten. Chansa ej på att du kommer att nå hela vägen med en ostadig stege och använd skyddsutrustning. Lär dig teknik för att spraya på med järnsulfat mossa på tak och ta stöd av andra om du inser att det blir för svårt att göra jobbet personligen. Klicka här för ytterligare tips mossa i gräsmatta.

Det är likaså viktigt att ha säkerhetsutrustning som skyddsglasögon då man börjar spraya bort gammal död mossa som far i samtliga riktningar. Handskar är även bra såväl som skor som man får ett bra grepp med.