Effektiv träning med hjälp av Saigonkanel

Title=Saigonkanel och ketos
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Maximera ketos med hjälp av Saigonkanel

Hängivna anhängare till ketogena dieter, dvs, dieter där man äter så pass lite kolhydrater att kroppen drivs av ketoner istället för glukos, märker av övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos på olika sätt. En acetonliknande andedräkt är en vanlig effekt, likaså övergångsbesvär som trötthet, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa besvär är raskt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad samt effektiv än förr.bantning vid amning
.

Somliga lågkolhydratare har dock svårt att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en eventuell anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den bör och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, egentligen all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna kategori personer i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar ännu på detta, men erfarenheter tyder på att det finns logik som står bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar ofta ketos för att det är ett fettförbrännande läge. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därpå blir till ketoner i levern. Lagrat fett konverteras således till energi vilket medför att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Detsamma sker när man fastar – eller svälter.

Många människor är lyriska över att kunna förtära förhållandevis ohämmat av saker som inte består av kolhydrater och likväl effektivt förbränna fett, för den skull har dieter som Atkins och LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en enorm sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter hade tillräckligt hög nivå för att kunna ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för hantering av fetma kan ändras.

Sammanställningen tyder på att just lågkolhydratsdieter, som Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på sikt. Dessutom har man inte funnit några negativa hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen på lång sikt, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har gjorts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel om dagen

Saigonkanel kan effektivt bidra till stadig ketos, så eftersträvar man det bör man överväga ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan resultera i leverbesvär, vilket är allvarligt, men det ska mycket till.

Handla Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu endast att handla i välsorterade hälsokostbutiker, samt via internet. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att märka av betydligt mer Saigonkanel på marknaden inom en snar framtid i takt med att insikten om dess enastående viktminskningsegenskaper lyfts fram.

När man handlar Saigonkanel ska man försäkra sig om att den är färsk eftersom den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31