Atkins och vetenskapen

En uppenbar anledning till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inflytande skulle skänka upphov till ett enormt engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få grund och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en utökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till korrekt föda och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa. Bra sajt

En klar styrka med Atkinsdieten som även lockade otaliga bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara god föda. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt utövare av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer nyanserad och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle inta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så vis har Atkinsdieten för jämnan varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten för jämnan haft en populär status i samband som har haft med välbefinnande samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater tvingas hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum igen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten leda till minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har dessutom visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet samt institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär naturligtvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.