Atkinsmetodens livslånga moment – underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är meningen att vara permanent livet ut. Den som befinner sig i underhållsfasen ska ha möjlighet att avleda eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde därför att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att bevara vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Om vikten börjar öka igen så har bantaren självklart möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är helt ovanligt. Underhållsfasen innebär nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Många tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss kost helt å hållet. Det är inte sant eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen skänker svängrum åt personer att unna sig godsaker, men självfallet är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Mer atkinsinfo här Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen ska man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att bevara en ihållande idealvikt.

Atkins förespråkar även träning som en parallell process för de som befinner sig i underhållsfasen.