Att fundera på inför valet av TA-system

Det är ett stort steg för sin rörelse att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Självklart finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Mer information: magentofrakt.se

Det är inte enbart de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill äga ett system som hela tiden krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till många felfria mil, vill man även att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju oerhört angeläget att systemet alltid är tillgängligt och att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att boka transporter.

Det kan bli mycket kostsamt och jobbigt ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att erhålla ett stabilt samt säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en trygghet i sig med tanke på att de är bra utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet existerat på marknaden.

Det som är helt avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så tätt som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra angeläget ifall organisationen är stor och TA-systemet används av flera olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras längre fram i tiden och det tvingas naturligtvis också TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget räkna med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men även i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys bör en del grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara anslutna till systemet? Övriga relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet samt ifall det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin prognos gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är betydelsefullt att det är ett paket som okomplicerat samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en obehövlig metod att byta ut TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges naturligtvis opportunitet att utföra mer än endast reservera transporter. Det bästa är att ringa och prata med leverantörer och undersöka vilka möjligheter som finns. Det kan till exempel handla om olika prisfunktioner, fler aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört positivt ifall det ingår support för TA-systemet. En god support bör vara snabb och tillförlitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.