Behandla ditt golv med Nuretanolja

Användning av Nuretanolja är passande för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att tillämpa oljan på underlag som är dåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Ibland talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till användning? Dammbindning utförs framförallt på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja funkar helt utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt minska damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det massor av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som synnerligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och även en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning bör ha god beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara ren och fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta innan dammbindningen ska utföras.

Bortsett från att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar dessutom oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli grå samt glänsande när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundvis kan det vara idé att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör jobba i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara bristande så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då ska helst skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Genast efter målning ska använda arbetsredskap rengöras.

Miljön är givetvis relevant att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage ska lämnas till återvinningen.

Det är inte helt enkelt att bedöma hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt ungefär 8-10 m²/liter. mer om Nuretanolja HÄR

Ett bra råd för bästa resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader innan behandling. Det beror på att de bör ges möjlighet att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas eller syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas alternativt syras så finns det en omfattande risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt sätt.