Bli motiverad och nå målet med Atkinsmetoden

Motivation är nyckeln till att vi lyckas med flera åtaganden här i livet. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles enkelt även om viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den av många rejält krävande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En klar styrka med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra olika faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att klara. Att ständigt jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer påtaglig.

Det finns dessutom uppenbara belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Mer info Man tillåts nämligen höja sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att hålla ut i induktionsfasen och tänka att den enbart pågår under en mycket kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så vis kan man ständigt stötta varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas klara bra resultat så är det lättare för en själv att bevara samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt råd för de som tänkt initiera Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen ifall den skulle fattas. Det finns en risk att man måste göra uppehåll i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar oftast i en ond spiral då man tvingas börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är hela tiden bra att göra vissa övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle betyda och därtill om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt och motiverande att faktiskt ändra sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det viktigt att laga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute ger inte bara sämre kontroll utan i längden dessutom mindre bra ekonomi.