De fyra olika faserna i Atkinsmetoden

Det är en generell feltolkning att man oupphörligen måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är såklart riktigt att man ska äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Mer Atkins här

Det är därför centralt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen tillåts man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är anpassningsbar på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men generellt äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen bedöma hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har funnit balans vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det hända att man ibland igen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte underligt att skifta mellan de olika faserna under livets gång.