Den andra samt långa fasen av Atkinsmetoden – viktminskningsfasen

Efter den väldigt tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Naturligtvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig igenom induktionsfasen därför att det är centralt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna om man inte skulle lyckas upprätthålla en stabil vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som avsikt att genomföra dietens samtliga fyra faser är det centralt att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är kass finns nämligen en risk att vikten kommer skifta alldeles för kraftigt upp och ner. Det är verkligen dåligt för kroppen och brukar i slutändan över lag resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta drygt 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt tappa en aning motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt fast bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Emellertid kan en del utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Många som träder in i viktminskningsfasen beskriver en lättnad då de inte längre måste hålla överdriven koll på kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast tämligen länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer som ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Följ länken för mer fakta Därjämte påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man alltså oerhört sakta stegra sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt endast till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så vis att man får höja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta ungefär 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en ganska ringa höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå raskt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten balanserad.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott förslag är dock att öka intaget av vegetabilier till en början. I viktminskningsfasen är det också tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.