Destillerat vatten är vatten av livsmedelskvalitet som destillerats i en destillationsapparat samt icke det vatten som säjs som batterivatten, avjoniserat vatten, avsaltat vatten med mera

Destvatten är vanligt vatten som igenom destillation har gjorts om till fräscht från lösta samt uppslammade ämnen som metallsalter samt mikroorganismer, som förekommer i vanligt, vanligt vatten.

Destillering innebära att vattnet kokas samt övergår till ångfas varefter ångan kondenseras ner i ett fräscht behållare.

Destillerat vatten har stor bruk i tekniska samt experimentella sammanhang som kräver vatten samt där föroreningar kan störa processerna. Destillerat vatten är oxå sterilt. Som föredöme på de många användningsområdena kan nämnas beredning av lösningar för sjukvårdsändamål alternativt för kemiska experiment eller processer, som tillsatsvätska i blybatterier, som fuktgivare i en humidor, som kylmedel för jetmotorer, till exempel Boeing 707-120, och i de första Cray-datorerna där det spolades över kretskorten. Dylika applikationer är möjliga då destillerat vatten inte fräter eller ger beläggningar på metall såsom vanligt vatten gör.

Destillerat vatten är ofarligt att dricka, i många delar av världen säljs destillerat vatten som bordsvatten på butelj.

För någonting mindre ansträngande applikationer alternativt processer används inte allt för sällan avjoniserat vatten, som är billigare att alstra.

Är det riskabelt att inmundiga destillerat (avsaltat) vatten?

Icke, det är inte farligt för normalkonsumenter att dricka destillerat (avsaltat) vatten.

Livsmedelsverket avråder inte normalkonsumenten från att inmundiga (destillerat) avsaltat vatten. Storkonsumenter av dricksvatten, alltså personer som dricker stora mängder mer än två liter vatten om dagen, måste dock inte dricka avsaltat vatten.

Det kan avlöpa personer som transpirerar kraftigt p.g.a. idrottsutövning eller göromål i godhjärtad ett klimat.

I de fallen är det inte säkert att ens vanligt kranvatten innehåller tillräckligt med mineralämnen, varför tillskott av salttabletter alternativt motsvarande kan rekommenderas.

Autoklav (steriliseringsapparat) och destvatten

Veterinärkliniker, distriktstandläkare, labratorium, högskolor, läkare och läkarpraktiker steriliserar sina instrument i en autoklav. I autoklaven måste man ha destillerat vatten. Ofta använder man en mycket automatisk prisvärd vattendestillator från www.destillerat-vatten.com, som slår av sig själv och håller i åravis om inte i decenier.