Eliminera mossa på ett effektivt sätt

Mossa på tak och på takpannor är något som till en inledning kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett bekymmer som medför stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att förebygga med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och helst i skugga. Då och då kan man ha svårt att se skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig liknande till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer ogärna där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att gro på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör otaliga hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är alltså mer vanligt med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Få reda på mer här

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och när vintern nländer med kyla och frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket innebär att tegelpannorna kan spricka. Det i sin tur leder till ett tak som läcker vilket kan medföra fuktskador samt mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika trick för att hålla mossan frånvarande. Ett klassiskt sådant är att foga en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket samt låta den ränna över taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn medför så att miljön blir otrevlig för mossan att gro.

Denna teori kan dock diskuteras, eftersom det verkar som om det behövs surt nedfall för att få den önskade effekten och nuförtiden är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla procedur att få taket mossfritt overksam.

Det är betydelsefullt att undersöka varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller några grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt tak, men det kommer inte eliminera mossan som redan finns där.

För att bli kvitt med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket endast en sak man kan uträtta, nämligen att ta sig upp på taket och för hand avverka mossan. Detta åstadkommer man lämpligen en torr och solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att borsta bort vissen mossa än fuktig samt livskraftiga växter.

Man kan dessutom prova att använda järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd variant som mossa gti, men risken blir rejäl att takpannorna missfärgas. Man kan även tvätta taket med hjälp av högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna ifall man inte riktigt vet hur man ska göra.

Således bör man tänka på hur man kan motverka att mossan erhåller förankring på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.