Ett TA-systems funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har olika dagliga förfaringssätt och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som bör förbättras. Men det finns givetvis vissa grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två definitivt främsta är självklart att hantera transporter och boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det sedan möjligt att välja till övriga lämpliga funktioner för verksamheten. Mer info: magentofraktmodul.se

Men det primära med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att åstadkomma en bokning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är vanligtvis mycket okomplicerat, och det är också möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på till exempel vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inkorrekt information fyllas i så assisterar systemet att korrigera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett väldigt kraftfullt skäl till att införskaffa ett TA-system till sin verksamhet.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen ibland straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli kostsamma, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för exempelvis telefonbokning alternativt övrigt manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att utföra dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga funktioner. Det innebär självklart att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större företag kanske alla inte ges samma behörighet att verkställa vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter samt fraktsedlar. Det man bör beakta är att en del system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med stöd av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad upplysning som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om leveransen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen även ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett optimalt sätt för att utveckla arbetet med transporter och självfallet även ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullkomlig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post eller sms. Att nyttja dessa typer av aviseringar är ett utmärkt sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara genomförbart att flexibelt skapa sina aviseringar.