Fair Gaming eller spelbolagens ansvar

Det kan vara skönt att kunna att det spelbolag man vill satsa dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Spelar man på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.

Spelansvar

Spelansvar är något som spel samt spel operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer behöver bevara för att befästa sina erbjudanden upprätthålla högsta standarder för att säkerställa en rättvis och säker spelupplevelse som skyddar spelande kunder från de negativa konsekvenserna utav spel samt spelande.

Flertalet av spel och spelkoder kräver nu operatörerna att se till att landbaserade samt på nätet speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt fason.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande av minderåriga lirare, beskydd mot bedrägligt och kriminellt beteende, info om sekretess, som garanterar snabba samt korrekta kundbetalningar, vilket ger en just spelupplevelse, upprätthålla etiskt samt ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och befästa en förvissad, säker och genuin driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta spelande besökare
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande praxis är en ansenlig förutsättning för att avta risken utav spelproblem bland utsatta besökare.

Ett antal åtgärder innehar införts för att avstyra uppkomsten utav spelproblem, inberäknad eget utslagning agenda samt processer, erbjuder råd och stöd till spelberoende samt bevilja spelarna att sätta gränser för hur mycket de spenderar både i online och landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga tecken på spelmissbruk, sysslar med att utvecklas och genomförs inom online-industrin, särskilt bland vissa europeiska lotterier.

Minderåriga spelande kunder

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga kunder ej får spela.
De åldersgränser är avhängig lagarna i den jurisdiktion där speltjänster erbjuds.
Avstyra minderåriga besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik gentemot minderåriga spelare samt se till att kontroller på plats för att kontrollera åldern på spelande besökare.

Bedräglig och kriminellt beteende

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en verkningsfull kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Info okränkbarhet

Info privatliv avser beskydd av kunddata samt register mot obehörig eller onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att genomföra en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att förhindra obehörigt röjande samt utnyttjande utav kundinformation.
Kundinformation menar vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Skall se till att betalningar till och från kundkonton skall utföras i enlighet med formella samt dokumenterade processer på ett adekvat och snabbt sätt.
Operatörerna ser vanligt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton samt att de innehar tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster samt utestående balanser spelare.

Fair Gaming

Samtliga spelprodukter bör testas för att säkerställa att de är rättvisa och slumpmässiga och att de följer de regler som spelet.
Prover för att befästa rättvist spel alltmer utförs utav oberoende organisationer.

Etisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna bör komma de tillämpliga reklam uppförandekoder som normalt se till att annonsering är faktamässigt adekvat och inte rikta minderåriga alternativt utsatta besökare som spelande besökare som innehar egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas också att operatörer ska söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning utav kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna och förväntar operatörerna att äga adekvata processer och rutiner för att hantera klagan, antingen internt eller via en oberoende tredje andel.
Exempelvis skänker ecogra. org en medling anställning för tvister emellan spelare samt operatörer.

Säker och tillförlitlig driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras av lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör också genomföras för att befästa att samtliga operativa, betalning och tekniska system samt processer fungerar absolut och på bästa sätt.
Därjämte måste operatörerna exponera tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att säkerställa att verksamheten kan fortgå i händelse av oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, har etiska regler utvecklats av flera tillsynsmyndigheter, branschorganisationer och ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct eller standarder innehar utvecklats över tiden därför utvecklingen av flera rättsliga och handelsmässiga ramar.
Det innehar bekräftats inom branschen som avsikt på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder är det ett behov av att ta ett kliv tillbaka och ompröva vad som behövs inom industrin.

Europeiska organisationen för normering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara samt tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, vilket skulle antas på volontär basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett antal industrin händelser har organiserats för att assistera industrin att framhäva ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming samt Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association innehar aktivt organiserade arrangemang för sina medlemmar för att diskutera och främja bästa praxis när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier utav Gambling 8: e årliga möte i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare samt branschföreträdare och mycket utav dess teman samt diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter har läst detta väl?