Förebygg ID-kapning

Det är naturligtvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara fullständigt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att kapa en identitet. Det är mycket förfärande men ett faktum som man bör beakta med mycket stort allvar. Men för att känna sig åtminstone någorlunda trygg så är en ökad medvetenhet kring problemet en god förutsättning med tanke på att man då ges större inblick i vad som bör åtgärdas för att förebygga en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig upplysning om sitt offer. Det kan vara information som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan t.o.m. gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som inte har en bra försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt förfärande.

En bedragare kan åstadkomma en hel del innan den blir upptäckt, och med ganska begränsad information är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna handlar dyra varor i offrets namn eller tecknar SMS-lån är något som de genomför på ett mycket okomplicerat sätt.

Det gäller att vara ytterst noggrann med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktig van bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig upplysning. Men det är även typiskt att ID-kapning sker på webben eftersom omfattande del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är för den skull absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De ska helst rymma både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är självfallet också betydelsefullt att tänka på att ha så många skilda lösenord som möjligt för skilda inloggningar. Det försvårar markant för en eventuell bedragare. Tänk om man å andra sidan hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle få förödande konsekvenser.

Det är inte enbart privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan också näringsverksamheter. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en gigantisk omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis nya kreditkort i företagens namn och handlar varor som säljs vidare. Pengarna går självklart genast ner i bedragarens ficka.

Det är besvärligt att redovisa kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka möjliga konsekvenser det kan bli. Den absolut vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill känna till mer och önskar ha konkreta tips på vad man bör tänka på för att skydda sig bättre måste läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” skriven av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar samt konkreta råd på hur man bäst skyddar sig. Det är en extremt angelägen bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig kostnadsfritt som e-bok genom landets samtliga bibliotek.