Fulstopp för alg- samt ta bort mossa

Fulstopp är en förhållandevis ny produkt för alg- samt mossborttagning. Den stora fördelen med Fulstopp i förhållande till många andra produkter är att Fultstopp även fungerar preventivt, det vill säga, att Fulstopp motverkar framtida påväxt på i stort sätt alla typer av ytor. Tester har visat att Fulstopp håller alger, lavar, mossa, mögel och svampar i opp till fyra år. Orsaken är att Fulstopp efter behandling lämnar ett ett för ögat ultratunt lager med katjoniska polymer som skyddar mot påväxt i många år framöver.

Den katjoniska ytan som är positivt laddad fungerar på så sätt att inga mikroorganismer kan börja expandera på ytan då de har en negativ laddning. Detta är vad som kallas ett fysikaliskt beskydd, det vill säga, inga gifter över huvudtaget. Detta är en fördel när man behandlar ytor som är inne, exempelvis, badrum, källare och andra ytor av betong eller klädda med kakel, då man genom att inte använda gifter kan göra behandlingen även om man har små barn utan att löpa risk för att detta påverkar dem (annat än positivt då problemet med alger / lavar / mossa / mögel / svampar går bort). Läs mer här.

Om man får problem med till exempel mögel så bör man före behandling för bästa resultat granska absolut var man har bekymmer med detta. Det lättaste sättet för exakt mögel är att betala för in en mögelhund som söker igenom huset och letar upp alla angrepp. Därefter gör man en mögelsanering med Fulstopp för att få dän alla angrepp. Det kan till en börja agera som lite kostsam att anställa en mögelhund för att söka igenom huset, men om problemet är litet långtgående så kommer det betala sig då det är angeläget att få dän allt. Om man inte får bort hela angreppet så kan det fortsätta expandera utan att man märker det och i värsta fall så kan det leda till att man måste renovera vilket är långt mycket dyrare än att dyra hyra in en mögelhund.

Fulstopp är lätt att använda då man bara blandar det med vatten. Proportionerna för att feja är en liter Fulstopp blandat med 29 liter vatten. Sedan finns det två metoder som man kan använda det på:

Metod 1

Man sprutar, penslar, borstar, svampar eller rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sedan lämnar man det att torka samt låter regnet dumpa dän påväxten. Svårare än så är det inte. Det tar ungefär ett år för påväxter på tak att spolas bort totalt samt ett par till tre år för det att spolas av från fasader.

Förfarande 2

Man sprutar, penslar, borstar, svampar alternativt rullar på den utspädda Fulstoppsblandningen på ytan som man vill bearbeta. Sen lämnar man det att torka i minst en dag och opp till hela fyra veckor. Sen sköljer man av dän alla påväxter med vattenslang. Man kan också begagna högtryckstvätt, men inte om det är en träfasad då fukten då kan preja in i väggen. Till slut lägger man på ett nytt lager med Fulstopp samt låter det torka, detta fungerar som det skyddande lagret på ytan.