Hårda straff för bedragare som ägnar sig åt ID-kapning

Lätt att komma undan

Dessvärre är det så att ID-kaparna är så pass skickliga så de undviker att åka dit. Det är hela tiden ett spel bland kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut just nu så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en och bra checklista. Boken finns tillgänglig för lån som e-bok på biblioteken samt kan inhandlas på allt-fraktfritt. Klicka på bokomslaget för mer Inuti.
Klicka Här för mer info

ID-kapning genomförs lätt, hastigt och fullständigt anonymt genom internet och att tömma någons brevlåda är i själva verket en väldigt enkel sak som inte väcker speciellt mycket misstänksamhet – såvida det inte är ett i området välkänt bekymmer.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med tycker många idag, även de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka fast är så pass liten medför att ID-kapning är ett problem som ökar i rasande speed. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter varje dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för målsättning att arbeta både offensivt och förebyggande för att förhindra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort problem är att personer som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning för att få sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just för att straffen för dessa brott är mildare än straffen för många andra brott. Därtill ger brott genom ID-kapning vanligtvis stora summor pengar för förhållandevis liten uppoffring. Att skärpa straffen finns naturligtvis på tapeten, men det är en procedur som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre olika kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås samt benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter eller högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Ifall man åker fast för rejäl bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende eller begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring (…)” så gör man sig i enlighet med Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Otroligt få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.