Husmögel är ett typiskt förekommande besvär

Det har blivit allt vanligare med mögel i hus, inte endast i nybyggda utan även i hus som har stått mögelfria i flera år. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes även ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det en aning för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Det gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man dessutom risk att erhålla mögel. Vanliga sådana ställen är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan fantastisk plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas helt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig stort och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det handlar om de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel eller diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar också framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort illa lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. alger och mossa..

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det betydelsefullt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det angeläget att ordna saker som bristfällig ventilation.