Induktionsfasen

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt syfte att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd måste man i induktionsfasen reducera kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att äta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg samt vissa grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst bör vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga grönsaker brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande föda tas bort ur kosten. Det är därutöver centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te ska begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över hastigt ifall allting går som tänkt. Det handlar om ca 14 dagar till dess bantaren förlorat ca 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Klicka här för mer info Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara mödosam för kroppen och medföra risker. Vid en dylik situation ska man jämt rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt i induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen förtära upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland flera att man kan få kass andedräkt av en lyckad induktionsfas. Andedräkten ges då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett bra tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten tenderar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för nästa fas inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd om induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och extrem diet som skulle vara oerhört mödosam för kroppen under lång sikt. Visserligen måste man räkna med att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en tillfällig men viktig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att hastigt komma igång med sin bantning.

I induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man intaga sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så får man successivt justera sina måltider.

Det är mycket viktigt att dricka rikligt med vatten i induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än vanligt. En vanlig bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta rikligt med vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel bör användas oerhört sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.