Mellanfasen

Tanken är att man redan i viktminskningsfasen ska komma relativt i närheten av sitt bantningsmål Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som givetvis dessutom är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur otroligt central mellanfasen är för bantningens fortsatta progress. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det viktigt att oerhört långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligen än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen måste finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat oerhört många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt hastigt också. Man bör emellertid hålla sig undan en dylik frestelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att påträffa den rätta balansen framöver. Av många som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur tufft det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga och enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto enklare är det att klara det kombinerade målet av både viktminskning och stabilisering. Klicka här nu för mer info

Det finns ingen bestämd tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en framgångsrik mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att upptäcka balansen. Det är en mängd skilda faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen måste man sannerligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överskrida ett fåtal gram för att det ska leda till oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta oerhört motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Följaktligen gäller det att vara rejält omsorgsfull i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.