Passiv rökning måste uppmärksammas mer!

Idag vet de flesta att passiv rökning är farligt. Att utstå rök från en annan person kallas för passiv rökning det leder till några dödsfall varje år. Då det leder till att många nära och kära dör tycker många att det är otäckt.

batteri

Man kan bli drabbad av passiv rökning utan att först veta om det. Man måste verkligen se upp. Man kan också skadas av rökning i tredje hand.

Om röken fastnar i kläder kan andra sedan få i sig gifterna. Det är så röken når även små barn. Fler borde bli medvetna och ifrågasätta gällande lagar.

Flera undrar om e cigg är farligt för andra

Många upptäcker att e-cigaretter är bättre för att hindra passiv rökning. De som undrar om e cigg ÄR farligt måste inse att det inte är som vanlig rökning. El-ciggen leder inte till någon passiv rökning. Man kan fundera på detta i kampen mot passiv rökning.

Det är viktigt att tänka på sin omgivning

Många rökare bryr sig inte om effekterna av passiv rökning. Många rökare känner sig illa behandlade. Istället för att röka kan de prova en el-cigg och hitta en ny hobby.

Alla kan behandla varandra bättre. Numera så vet vi att även parfym och starka kroppsvårdsprodukter kan leda till irritation för andra människor. e ciggbutiken
Om man bara använder sitt sunda förnuft så brukar det gå bra. Har man allmänna lokaler är det extra viktigt att tänka till.

Det hjälper mot passiv rökning att bara spärra av vissa delar. Då kommer ju alla att få dra i sig giftet oavsett om de vill det eller inte. Butiker bör också klura på andra starka dofter och kanske avgränsa för parfymallergiker.