Så motverkar du ID-kapning

Vore det inte förfärligt att få sin identitet bestulen? Det är oerhört mycket som är bundet till en persons identitet. Det är din personliga fullmakt att uträtta ärenden som helst ingen annan bör ha möjlighet att genomföra. Det kan handla om att till exempel utföra bankärenden alternativt beställa varor eller tjänster på internet. Tänk vilken mardröm det skulle kunna bli om identiteten hamnade i orätta händer. Helt plötsligt kanske man förvånas över att bankkontot är tömt eller att någon har beställt varor falskt till ett oerhört högt belopp.

Faktum är att identitetskapning inte enbart drabbar andra och när identitetskapningen väl inträffar för just dig så har det inte funnits någon möjlighet att förutsäga förloppet. Det finns verkligen all anledning att vara ängslig om man slås av tanken att man har ett bristande skydd för sin identitet. Vanligtvis handlar det om oaktsamhet med sina personliga uppgifter.

Det är exempelvis inte speciellt smidigt att bara använda sig av ett enda lösenord överallt där man loggar in på nätet. Om en bedragare kommer åt lösenordet och dessutom har studerat vilka tjänster du använder så kan det bli väldigt olyckligt. Det är dessutom riskabelt att använda sig av alldeles för simpla lösenord. Helst ska man mixa små och stora bokstäver med siffror samt övriga tecken.

Gert Strand har gett ut en bok med titeln ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”. Den kan komma till extremt stor nytta för de som har funderingar kring hur man på bästa sätt skyddar sig mot ID-kapning. Och att det är ett bekymmer råder det ingen tvekan om. Infolänk: idpansar.se

Många verkar förmoda att ID-kapningen närapå uteslutande sker genom internet. Det är en felaktig uppfattning då ID-kapning mycket väl kan ske på mer traditionella sätt. Det kan till exempel förekomma ID-kapning genom att bedragare tömmer brevlådor. Det finns oerhört mycket information som en bedragare kan komma åt på så sätt.

”Hur man skyddar sig mot ID-kapning” uppmärksammar läsaren inte bara om de olika sätten som en potentiell ID-kapning kan gå till på utan likaså om betydelsefulla åtgärder för att motverka kapning. Naturligtvis tar boken upp vissa självklara åtgärder som att använda sig av skilda lösenord och byta ut dem ofta, men även mer avancerade åtgärder.

Det kan exempelvis handla om att ett grannskap i ett bostadsområde tillsammans bör samarbete för att motverka att råka ut för bedragare. Det handlar till stor del om att bli medveten om problemet. Ju fler desto bättre. Det innebär att ett grannskap kan vara observanta på suspekt aktivitet i området. Hålla varandras brevlådor under uppsikt vid tillfälle. Och eventuellt vara uppmärksam på om någon okänd bil är frekvent återkommande i bostadsområdet. I sådana fall bör man verka förebyggande och skriva ned registreringsnummer.

Att ständigt ligga steget före är en betydelsefull del i arbetet att motverka ID-kapning. Det finns självfallet mängder av fler tips att läsa om i ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, och det bästa av allt är att boken är gratis som e-bok. Det är ett mycket gott initiativ att en så pass viktig bok är kostnadsfri. Den finns åtkomlig hos de flesta svenska bibliotek genom deras plattformar på nätet.