Sanering med Anticimex

Den möjligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget bildades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren vuxit till ett internationellt bolag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är oerhört intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta gör att man i praktiken naturligtvis kan ta mer betalt, men likaså att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än till exempel en separat mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man vanligtvis lokalisera i badrum och övriga fukta utrymmen.

Privatpersoner och bolag

Anticimex riktar in sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur inkluderar principiellt alla typer av insekter och småkryp som skadar hemmet alternativt dess omgivning på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex arbetar väldigt metodiskt. För att undvika att bruka för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att därnäst nyttja gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Detta är en tjänst som man dessutom förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis oerhört besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att attackera problemet så fort som genomförbart efter att det uppstått. Fuktproblem leder ofta till problem med mögel och antagligen till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att fixa problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blir dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor om villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa besiktning av hus och villor innan köp eller försäljning därför att påträffa eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är väldigt bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem därför att bedöma ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till bristfällig isolering. Clicka här nu för mer info

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som åt privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien samt brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de verkligen uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika besvär inom de två sistnämnda områdena.