Träning och Atkinsdieten

Hur går Atkinsmetoden samt träning ihop egentligen? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en god energikälla i samband med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga anser emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater och äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det betydelsefullt att följa dieten strikt eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt bra motivation att följa dieten. Mer info

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig kost eller inte, men de som äger förutsättningarna kan förvänta sig en träning som är förmånlig energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med hjälp av reducerad mängd kolhydrater i kosten och utökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en god jämvikt mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har möjlighet att få en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att addera någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på flera år. Å andra sidan kräver löpning mer ork vilket är något som kan bli bättre med större vana och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Genomgående så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och finna en god balans i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många menar att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en god jämvikt och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra energi åt träningen.