Vad är ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att behandla transportörer samt sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar arbete på många skilda områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat arbetsredskap än till exempel en generell bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns hela tiden möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är relevant att varje system uppfyller dessa och förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av annorlunda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som driver e-handel till stora väletablerade industrier.

Givetvis kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns även standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och kanske är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns två olika förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, alternativt så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär självklart också uppkoppling mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Dessutom får du automatiskt access till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas till extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs vissa praktiska åtgärder. Det handlar om att förstå att tid är pengar, och ökade intäkter är naturligtvis ett mål som samtliga företag måste sträva efter. Att verksamheten ska vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som verkligen går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något annat vis kontakta transportören. Sedan är det inte endast själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är dessutom angeläget att hålla uppsikt så hela transporten blir korrekt. Till exempel kan det handla om att hålla koll gällande papper samt skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är också något som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i avsaknad av ett TA-system därför att det blir svårare att veta om vad som händer med din sändning från tillfället då din transportör hämtar paketet. Vill Du läsa mer: http://tafraktprogram.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de tänkbara hinder som kan uppstå runt en transport. För den som sannerligen vill effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att skapa en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som måste effektiviseras.