Förberedelser för att brygga vin hemma

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrant förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god förberedelse före vinbryggningen. Det är viktigt att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det stundtals influera slutresultatet påtagligt.

Först och främst ska man bringa struktur i processen genom att skriva upp allting som behövs fram till fulländad produkt. Gör en lista över allt som ska köpas. På så sätt får man en tydlig överblick och eliminerar risken att missa något väsentligt. Granska även att den utrustning som ska användas är ren och att den givetvis fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs därför noggrant alla bruksanvisningar (om så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan främja inför nästa bryggning. Läs mer om Fruktlikörer

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allt som tillsätts bör noteras. Tänk ifall du exempelvis förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för dåligt vin. Vad gick snett i processen? Med en bryggjournal kan du lätt lokalisera moment och tänka om inför nästa bryggning.