Hembryggning av vin

I Gert Strand AB:s utbud finns mängder av produkter som är lämpade till samtliga som brygger eget vin. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till ofelbar vinbryggning och erbjuder vinsatser som har oerhört hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flertal av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därpå till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Till slut förknippades samtliga områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har givetvis också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att begripa den processen eftersom hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig process men så klart förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin om det framställs av vindruvor. Det i enlighet med EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används åt vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används åt rött vin. Det finns väldigt många speciella skilda processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det centralt att dessutom avlägsna skalet på druvorna. För att röda druvor ej ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker olika jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir vanligtvis goda och instruktionerna som följer med vinsatsen tenderar att vara enkla att följa. Men den som möjligen har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noga för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka eftersom varje vinsats brukar erhålla avvikande prägel, ibland påtagliga men mestadels särdeles marginella. Variationer brukar nästan jämt uppkomma, vilket bland annat beror på olika temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en utomordentlig förberedelse åt sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av olika slag. Mer info: På denna sajten Rashigringar & Fyllkroppar

Ifall hygienen är en central faktor så är vattnet minst lika relevant. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en utomordentlig naturlig produkt som kan användas på nytt. Därutöver funkar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Ibland lyckas nämligen inte normal filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man ska undgå rening i köld eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas utrymme för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut igenom hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan tro. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser enormt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den innehåller näringsämnen och innehåller mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att upptäcka skillnader är ett bra förslag att testa varierande jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs därtill en oechslemätare som är till för att dosera sockerhalten i musten. Till den krävs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En tillräcklig storlek brukar vara 100 ml. Emellanåt ger varierande extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste ha i åtanke när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För utförligt in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så sätt få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Ifall alla förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett gott vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så sätt riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.