Hemmabryggning – en tilltalande hobby

I boken Hemmaframställning av fin konstaterar Kjeld Erlandsen hur kul det faktiskt är att brygga eget vin. Hans entusiasm åt vin är enormt och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen gått framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat varierande tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större utsträckning ska spegla kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag massor hushåll som brygger vin alternativt har provat på att brygga.

Givetvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större omfång bättre och allt mindre lämnas åt slumpen. Det finns således potential att ge vinet en otvetydig riktning redan från start. Därtill har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av somliga nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen menar att hemmabryggning inte endast är enastående för att det är billigt utan därför att det är underhållande att förbättra sin helt egna produkt. Det blir absolut ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna bistå hemmabryggare men också tjäna som underlag åt allehanda vinklubbar.

Det finns dock en bra fördel med att hemmaframställning av vin är tämligen billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju absolut hemma tillsammans med den gastronomiska glädjen. Ihop med hemmagjort vin öppnas många möjligheter. Varför exempelvis inte använda några flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar också om att gå samman i mindre bryggarlag. Möjligtvis ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att utväxla kunskap och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar även upp råd från andra vinbryggara som han anser vara värda att sprida.

Den här boken är särskilt angelägen på så sätt att det finns enormt få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en liknande noga och uttömmande skildring av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan ger dessutom tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Länk till mer info Kaffearom 1 Liter till 500-1000 koppar kaffe

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin samt dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive kategori är helt beroende av bryggprocessen. Men en betydelsefull tumregel för allt vin är att endast selektera högklassiga råvaror.