Kom igång med vinbryggning hemma

Den som vill brygga gott vin hemma har många tips att hämta i Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin. Det är en betydelsefull och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Somliga hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en kolossal utveckling inom vinframställningen hemma. Otaliga kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i jämn takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har därtill tillkommit på marknaden som bidrar till att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flertal hem som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som mening att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan dessutom tjäna som gott underlag åt diverse vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte enbart att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är verkligen trevligt att forma sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt angenäm hobby.

Flertal ägnar sig åt matlagning i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har många resonerat att det emellanåt är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det såklart mer svängrum att tappa i mer vin i maten eftersom en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en skvätt nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera personer i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att ses och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Dessutom ger Erlandsen tips om att noga förbereda vinprocessen. Det är centralt att skriva ner alltsammans som ska användas och granska att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli tämligen förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så sätt kommer allting följa i rätt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noggrant för att spara massor fel. Dessvärre är det flera som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att ta reda på vad som eventuellt gick fel.

En annan mycket viktig del i processen är att skriva ner allt som tillsätts och när i processen det sker. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal bra för att lokalisera vad som möjligen kan ha gått fel. Länk till Rashigringar & Fyllkroppar
En bryggjournal kan givetvis fungera åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt fantastiskt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.