Väsentlig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert samt oechslevikten

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges otaliga goda förslag. Bland annat finns det noga beskrivet om viss essentiell utrustning. För den oinvigde kan det givetvis vara bra att ha koll på en del specifika attiraljer som krävs. I synnerhet är det på sin plats att uppmärksamma hävert och oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av två rör, en slang ihop med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar åt samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp cirka 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därnäst ska jäskärlet varsamt lutas innan häverten sänks ned helt å hållet.

Det är viktigt att alltid göra rent häverten efter tillämpning. Rester av vin kan nämligen lätt surna och kan leda till risk att smitta vinet med bakterier. Mer info: På denna sajten Slush

Stundom sker det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen ifall de placeras i 70 grader hett vatten. Sedan kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte anser att somliga mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är oechslevikten. Det är en flytvikt som används åt att räkna ut mängd socker och extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser undan utan som utgör smakämnen och bidrar med färg samt fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha kontakt med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och ska vara nog stort så att oechslemätaren får plats. En lagom mängd på mätglas brukar vara 100 ml. Det är viktigt att beakta att det inte alltid är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Varierande frukter samt bär innehåller annorlunda mängder extraktämnen som ju kan variera utslaget.